2012 – Zagadnienia przestrzenne (architektoniczno-urbanistyczne)

2012 Kuboś R., Labus A., Zagadnienia przestrzenne (architektoniczno-urbanistyczne) [w:] Innowacyjność a tożsamość miejsca w rewitalizacji obszarów miejskich, [red:] Magdalena Żmudzińska-Nowak, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 47-96

Powrót