Program stypendialny Design Silesia – Doktoranci dla Innowacji

TYTUŁ PROJEKTU BADAWCZEGO:

Program stypendialny Design Silesia – Doktoranci dla Innowacji

Nr projektu:

FSD/95/RAR0/2011/516

Charakter udziału w projekcie:

Stypendystka i główny wykonawca

Źródła finansowania:

Projekt systemowy Design Silesia II Samorządu Województwa Śląskiego, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wysokość finansowania:

52 524 115,00 PLN

Miejsce realizacji:

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury

Lata realizacji:

2011-2012

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

 2012, Labus A., Górka M., Kuboś R., Pohl A., Lebiejko A., Nawrocka A., Innowacyjność a tożsamość miejsca w rewitalizacji obszarów miejskich [red:] Magdalena Żmudzińska-Nowak, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice, str. 39-45, 157-160, 162-163, 165-178 (dostępne w:

http://new.design-silesia.pl/pl/files/multimedium/innowacyjnosc_a_tozsamosc_miejsca.pdf)

2012, Kuboś R., Labus A., Zagadnienia przestrzenne (architektoniczno-urbanistyczne) [w:] Innowacyjność a tożsamość miejsca w rewitalizacji obszarów miejskich, [red:] Magdalena Żmudzińska-Nowak, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice, str. 47-96 (dostępne w:

http://new.design-silesia.pl/pl/files/multimedium/innowacyjnosc_a_tozsamosc_miejsca.pdf)

 

Powrót