2015 – W poszukiwaniu wizji starzejącego się miasta. Perspektywa urbanistyczna

Labus A., 2015, W poszukiwaniu wizji starzejącego się miasta. Perspektywa urbanistyczna [w:] Miasto dla wszystkich. Szkice o przestrzeni publicznej w perspektywie starzejącego się społeczeństwa, Fundacja na miejscu, s.27-33, DOI: 10.13140/RG.2.1.3701.8963

Powrót