19 VI 2020 – 10. Międzynarodowa Konferencja: Nauki Społeczne i Techniczne – Zakres Współpracy

Referat pt. Innowacyjne sposoby zamieszkania dla starzejącego się społeczeństwa przedstawiony podczas 10. Międzynarodowej Konferencji: Nauki Społeczne i Techniczne – Zakres Współpracy, organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych MBA Politechnika Śląska.

Powrót