2020 – Koncepcja placu wielopokoleniowego, Lesko

Zespół Laboratorium Architektury 60+ w składzie: dr inż. arch. Iwona Benek, dr inż. arch. Agnieszka Labus, Anna Pruszowska, Aleksandra Gajewska, opracował koncepcję placu wielopokoleniowego w Lesku, w pobliżu nowo projektowanego żłobka, którego lokalizacja, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo bloków mieszkalnych, wzbudziła wątpliwości wśród mieszkańców.

W związku z powyższym, przygotowana przez LAB 60+ prezentacja posłużyła również jako wsparcie dla Urzędu Miasta Lesko w przekonaniu radnych miejskich oraz mieszkańców, że projektowana przestrzeń będzie w stanie pogodzić i zaspokoić potrzeby wszystkich jej użytkowników.

 

Dostęp do prezentacji: http://lesko.pl/FCK/image/000-2020/02-26_dane/PREZENTACJA_PLAC_W_LESKU_2020_1.pdf?fbclid=IwAR27EyWV7LoS6KuEDYrTNJtyrwp6VDgkhulDwp1X3dsnuUTbKnsoU1F49Yg

 

 

Powrót