2019 – Zróżnicowane formy zamieszkania pod kątem najmu społecznego z punktu widzenia potrzeb osób starszych

Zróżnicowane formy zamieszkania pod kątem najmu społecznego z punktu widzenia potrzeb osób starszych to tytuł rozdziału, wchodzącego w skład publikacji Mieszkalnictwo w Polsce – Przyszłość  najmu społecznego, wydanej przez Habitat for Humanity Poland, pod redakcją Aliny Muzioł-Węcławowicz. 

 

Treść artykułu poświęcona jest następującym kwestiom:

 • Wyzwania i tendencje XXI wieku związane ze starzeniem się
  społeczeństwa w wymiarze potrzeb mieszkaniowych
 • Sytuacja mieszkaniowa osób starszych w Polsce na obszarach
  miejskich, podmiejskich i wiejskich
 • Potrzeby i preferencje osób starszych z punktu widzenia
  warunków zamieszkania
 • Główne tendencje senioralnej polityki mieszkaniowej
  w ujęciu różnych skali przestrzennych
 • Obecne formy zamieszkania osób starszych w Polsce
 • Nowe formy zamieszkania wielopokoleniowego
  i senioralnego w Europie
 • Pilotażowe formy zamieszkania uwzględniające potrzeby
  osób starszych w Polsce
 • Cohousing w Polsce

 

Labus A., Zróżnicowane formy zamieszkania pod kątem najmu społecznego z punktu widzenia potrzeb osób starszych, w: Mieszkalnictwo w Polsce – Przyszłość  najmu społecznego, red. A. Muzioł-Węcławowicz, Habitat for Humanity Poland, Warszawa 2019, s.114-148.

Powrót