2018 – Pustostan do zagospodarowania- długoterminowe możliwości inwestycyjne w mieszkalnictwie w Bytomiu

Pustostan do zagospodarowania- długoterminowe możliwości inwestycyjne w mieszkalnictwie w Bytomiu, na postawie koncepcji Bytomskiego Modelu Dostępności Mieszkalnictwa

-konsultacja merytoryczna

Powrót