2018 – Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności (red.) Adam A. Zych

“Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności” (red.) Adam A. Zych, opracowanie
pojęć do encyklopedii Labus A.: adaptacja przestrzeni, adaptacja przestrzeni
architektoniczno-urbanistycznej do potrzeb jej użytkowników, aktywne starzenie się,
architektura a starzenie się społeczeństwa, cohousing senioralny, dom wielopokoleniowy,
dostępność, dostępne mieszkalnictwo, 2017, Katowice Wydawnictwo „Śląsk” Sp.z.o.o
Wydawnictwo Naukowe

Powrót