2017 – PRZESTRZEŃ MIEJSKA Z PERSPEKTYWĄ 60+ – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

Opracowanie powstało w odpowiedzi na współczesne trendy i tendencje w projektowaniu przestrzeni oraz coraz większą świadomość i potrzebę projektowania
zgodnie ze zróżnicowanymi potrzebami zmieniającego się społeczeństwa, m.in.
w odpowiedzi na proces starzenia, który szczególnie dotknie Polskę jako jedno
z najszybciej starzejących się społeczeństw europejskich. Tendencje te powodują, że
jakość środowiska zbudowanego, w tym zagadnienia dotyczące zagospodarowania
terenu, projektowania budynków, a nawet wyposażenia wnętrz są jednym z istotnych elementów kształtowania jakości naszego życia.

Autorzy: dr inż. arch. Agnieszka Labus, dr inż. arch. Anna Szewczenko

Wydawnictwo: Czasopisma PAN

PRZESTRZEŃ MIEJSKA Z PERSPEKTYWĄ 60+ – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

 

 

Powrót