2015 – Strategia równości płci w kontekście zrównoważonego planowania przestrzeni publicznych

Labus A., 2015, Strategia równości płci w kontekście zrównoważonego planowania przestrzeni publicznych, [w:] Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów [red:] Andrzej Klasik i Florian Kuźnik, Tom CLXIV, Komitet Przestrzenny Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 362-382

Powrót