2011 – Planowanie przestrzenne i odnowa miast z perspektywy procesu starzenia się społeczeństwa

2011 Labus A., Planowanie przestrzenne i odnowa miast z perspektywy procesu starzenia się społeczeństwa, [w:] Zeszyty Naukowe PŚl. nr 1855 Archit. Z. 50, s. 131-145

Powrót