2010 – Starzejące się społeczeństwo Małopolski a odnowa miejska – rekomendacje

2010 Labus A., Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starzejące się społeczeństwo Małopolski a odnowa miejska– rekomendacje, [w:] Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne [red:] S. Golinowska, Małopolskie Studia Regionalne nr 2-3/19-20/2010, UMWM, Kraków (dostępne w: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2010/MSR_2_19-20_2010.pdf)

Powrót