20 IV 2017 – Architektour, Bytom

W dniach 20-26 kwietnia LABOWA ekipa miała okazję uczestniczyć w wyjątkowych ogólnopolskich warsztatach studentów architektury – Architektour. Tematem tegorocznej edycji warsztatów było bliskie nam miasto Bytom.

Na warsztatach byliśmy tutorami dwóch grup, w składzie: Anna Szewczenko, Magdalena Milert, Agnieszka Labus. Wzięłam także udział w panelu dyskusyjnym oraz zaprezentowała działalność Laboratorium Architektury 60+. Tematem opracowania był Plac Św. Barbary w dzielnicy Rozbark na terenie Bytomia. Jak piszą autorzy w opisie projektu:
„Celem projektu było rozpoczęcie i kontrola procesu rewitalizacji. Początkowym zadaniem jest wywołanie impulsu, który przełoży się na aktywność lokalną na terenie placu. Następnie działania miały kontynuację w wewnętrznych dziedzińcach kwartałów.

Etap I: za pomocą metody małych kroków postanowiliśmy zacząć od aktywizacji mieszkańców poprzez zwrócenie się do nich w bezpośredni sposób by pomogli nam zrewaloryzować przestrzeń. Chcemy wzbudzić w nich chęć uczestnictwa we wprowadzaniu zmian i pomóc jednocześnie w budowaniu więzi międzyludzkich. Cały proces będzie rozłożony w czasie, więc mieszkańcy będą mieli możliwość zasymilować się z nowo pojawiającymi się elementami. Liczymy na to, że z czasem sami zaczną wprowadzać własne zmiany do otoczenia. Cały proces musi być monitorowany i co jakiś czas weryfikowany. Architekt staje się obserwatorem, który jest w stanie ocenić, czy dane rozwiązanie dobrze funkcjonuje.

Etap II: chcielibyśmy, żeby mieszkańcy wciągnęli się w interakcję do tego stopnia, że interwencje ogarnęłyby większą skalę. Przede wszystkim zależy nam, aby działania z placu przeniosły się w jakimś stopniu na dziedzińce. Jedną z bardziej angażujących interwencji byłaby wymiana posadzki na terenie placu. Nowa infrastruktura dałaby możliwość organizowania większych wydarzeń. Zależy nam na powrocie fajfów, czyli wspólnych potańcówek. Wymiana sąsiedzka czy występy teatralne organizowane przez klasę teatralną pobliskiego liceum to tylko kilka z wielu możliwości, jakie dałoby nowe miejsce.
Przewidujemy, że z biegiem czasu ludzie będą swobodnie zmieniali to miejsce zgodnie z własnym zapotrzebowaniem. Zaletą projektu jest to, że wszystko zależeć będzie od mieszkańców dzielnicy.

 

Powrót