18-19 VI 2012 – Łódzkie Dni Gerontologii, Łódź

18-19 VI 2012   Łódzkie Dni GerontologiiOdnowa miast w kontekście starzenia się społeczeństwa
na przykładzie wybranych miast europejskich XXI wieku
, Łódź

Powrót