Złożone do druku – Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej

Złożone do druku – Labus A., Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice (książka na podstawie pracy doktorskiej tym samym tytule). Recenzenci: dr hab. Adam Bartoszek, Prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Spoełcznych), Prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka (Poltechnika Gdańska, Wydział Architektury)

Powrót