ADAPT2DC- Adaptacja do zmian demograficznych

TYTUŁ PROJEKTU BADAWCZEGO:

ADAPT2DC- Adaptacja do zmian demograficznych (nr grantu 3sCE414P4)

Charakter udziału w projekcie:

Ekspert ds. zagadnień przestrzennych

Źródła finansowania:

Fundusze Europejskie Strukturalne– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wysokość finansowania:

2 167 075,93 €

Miejsce realizacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Lata realizacji:

1.11.2011 – 30.10.2014

 

Wystąpienie:

10 VI 2014 wystąpienie pt. Transport, mieszkalnictwo i przestrzenie publiczne możliwe rozwiązania w zakresie dostosowania do zmian demograficznych w ramach warsztatów regionalnych  pt. Konsekwencje zmian demograficznych a działania lokalne i regionalne

w ramach projektu ADAPT2DC – Adaptacja do zmian demograficznych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków

20-22 V 2014 Udział w roli eksperta w międzynarodowych warsztatach projektu Adapt 2DC – adaptacja do zmian demograficznych, Budapeszt

Inne:
Ocena ekspercka w ramach przygotowanego przez konsorcjum projektu ADAPT2DC dokumentu pt. New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructures to demographic change.Transnational Action Plan. Cost-effective solutions for regions influenced by demographic changes. Output 5.4.10 [red:] Opoczka K., Perek-Białas J., 2014

http://www.adapt2dc.eu/adapt2dc/homepage.htm

 

Powrót