Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej

TYTUŁ PROJEKTU BADAWCZEGO:

Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku
w koncepcjach odnowy miejskiej

Nr projektu:

2011/01/N/HS4/02638

Charakter udziału w projekcie:

Kierownik projektu

Źródła finansowania:

NCN, PRELUDIUM, (2011-2013) Projekt badawczy realizowany przez osobę rozpoczynającą karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora

Wysokość finansowania:

51 250,00 PLN

Miejsce realizacji:

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Lata realizacji:

2011-2013

 

Wystąpienie:

 

1. 2011, Labus A. Concepts of urban planning of the XXI century cities in the context of ageing society [w:] The Journal Ecology and Health, 2011, ISSN 2082-2634 MNiSW=6.0

2. 2012, Labus A., Concepts Of Urban Renewal in an Aging Society in the XXI Century – Case Studies in the Polish Cities –rozdział w monografii – materiały na CD-ROM, Real Corp 2012, Schwechat

3. 2012, Labus A., Miasto XXI wieku w obliczu starzenia się społeczeństwa, [w:] Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość, [red:] Zych A.A., Wydawnictwo – Druk – Reklama, Łask, str. 333-349,

4. 2011, Labus A., Miasto zwarte XXI wieku w obliczu starzenia się społeczeństwa, [w:] Miasto zwarte-miasto rozproszone, materiały ogólnopolskiej konferencji Doktorantów Wydziałów Architektury, Warszawa 4-5 listopada 2011, str. 35-44 

5. 2011, Labus A., Starzejące się społeczeństwo XXI wieku w zrównoważonym rozwoju miast, [w:] Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast pt. Problemy rozwoju miast Zeszyt 3-4/2011, Kraków

6. 2011, Labus A. Centra geriatryczne –przyszłość dla starzejącego się społeczeństwa XXI wieku? [w:] Ogólnopolski Przegląd Medyczny (OPM), Elamed, 6/2011 MNiSW=6.0 IC=3,66

7. 2011, Labus A. Zdrowe Miasto XXI wieku [w:] Ogólnopolski Przegląd Medyczny (OPM), Elamed, 5/2011 MNiSW=6.0 IC=3,66

8. 2011, Labus A., Komisja Naukowa PAN, Gliwice 30 listopada 2009r. Odnowa miast z perspektywy zjawiska starzenia się społeczeństwa, Prace Komisji Naukowych O/PAN w Katowicach, Zeszyt nr 34-35, Katowice, str. 270-272

 

Powrót