Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050

TYTUŁ PROJEKTU BADAWCZEGO:

Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050

Nr projektu:

WND-POIG.01.01

Charakter udziału w projekcie:

Prace naukowo-badawcze, udział w zespole badawczym Politechniki Śląskiej

Źródła finansowania:

Fundusze Europejskie Strukturalne – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wysokość finansowania:

2 704 469,00 PLN

Miejsce realizacji:

Główny Instytut Górnictwa

Lata realizacji:

III.2009-IX.2012

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

 2012, Kamiński Z., Gasidło K., Bradecki T., Kafka K., Kuboś R., Labus A., Mazur-Belzyt K., Twardoch A., Studia sukcesu – wdrożone zrównoważone systemy użytkowania terenu [w:] Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050, [red:] Leszek Trząski, Katowice : Central Mining Institute, str. 96-105

2012, Gasidło K., Bradecki T., Kafka K., Kuboś R., Labus A., Mazur-Belzyt K., Studium retrospektywne [w:] Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050, [red:] Leszek Trząski, Katowice: Central Mining Institute, str. 18-27

Strona projektu: http://www.scenariuszeslask2050.pl/

 

Powrót