PolSenior – Kapitał społeczny seniorów w warunkach różnych środowisk urbanistycznych a wymogi ich dostosowania do aktywizacji życiowej i jakościowego zabezpieczenia potrzeb ludzi starych

TYTUŁ PROJEKTU BADAWCZEGO:

PolSenior – Kapitał społeczny seniorów w warunkach różnych środowisk urbanistycznych a wymogi ich dostosowania do aktywizacji życiowej i jakościowego zabezpieczenia potrzeb ludzi starych

Nr projektu:

PBZ-MEiN-9/2/2006

Charakter udziału w projekcie:

Udział w charakterze ankietera oraz wykonawcy opracowań analitycznych w ramach seminarium specjalizacyjnego na Wydziale Architektury Pol. Śl. pod kierunkiem prof. zw. arch. inż. Elżbiety Niezabitowskiej

Źródła finansowania:

zamówiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wysokość finansowania:

136 500,00 PLN

Miejsce realizacji:

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury (Koordynator Instytut Biologii Molekularnej – wartość projektu około 12 mln PLN)

Lata realizacji:

2007-2011

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Labus A., 2011, Planowanie przestrzenne i odnowa miast z perspektywy procesu starzenia się, [w:] Zeszyty Naukowych WA Politechniki Śląskiej Architektura z.50, str. 131-145, Gliwice

 

Powrót