Staż naukowy w pracowni architektonicznej TGT&associes, Paryż (Francja) (1 VII 2010 – 31 VII 2010)

W lipcu 2010 roku miała okazję odbyć 1-miesięczny staż w pracowni architektonicznej TGT&associes w Paryżu (Francja)

strona internetowa pracowni: www.tgtfp.com

(Stypendium Ambasady Francji – Fundacja dla Polski).

Powrót