2018 – Projekt pilotażowy Program zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w Łodzi

Pierwszy w Polsce projekt Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w ramach projektu opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Autorzy: A. Labus, I. Benek, E. Rogalska, A. Miśkowiec, M. Daab, K. Krzekotowska, A. Kołodziejczyk, M. Trakul, M. Chmielewski. Dom Wielopokoleniowy to działanie, którego celem jest opracowanie modelu określającego reguły zasiedlania nieruchomości oraz zasady funkcjonowania mieszkańców takiego Domu i ocena skuteczności stworzonego systemu w kontekście uzyskiwania efektu budowy więzi sąsiedzkich i mechanizmów współpracy. Informacje o projekcie.

Powrót