2014 – Miasto w kontekście starzenia się społeczeństwa w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym.

Labus A., 2014, Miasto w kontekście starzenia się społeczeństwa w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym. Wyzwania rozwojowe w starzejącym się społeczeństwie, [w:] Małopolskie Studia Regionalne nr 2-3/31-32/2014, Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych, Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, s.107-113

Link do publikacji

Unknown-2

Powrót