I 2012 – Akademia Designu, Gliwice

I 2012  Akademia Designu – Zjazd 6 w ramach programu stypendialnego Design Silesia – Doktoranci dla Innowacji, referat pt.  Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej – studium przypadku osiedle Zandka w Zabrzu, Gliwice

Powrót