2012 – Eksperymentalne projekty architektoniczno-urbanistyczne w kontekście starzenia się populacji europejskiej w XXI wieku

2012 Labus A., Eksperymentalne projekty architektoniczno-urbanistyczne w kontekście starzenia się populacji europejskiej w XXI wieku, [w:] Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej [red:] Sławomir Sitek, Polskie Towarzystwo Geograficzne, oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 47-69

Powrót