Dostępność na plus, 60+! Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dostępne dla starzejącego się społeczeństwa

Publikacja, która powstała w ramach projektu Dostępność na plus, 60+! Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dostępne dla starzejącego się społeczeństwa, pod redakcją dr inż. arch. Agnieszki Labus, dostępna w trzech językach: polskim, angielskim i słowackim.

Poświęcona została zagadnieniom z zakresu projektowania uniwersalnego, kultury, sztuki i designu w odniesieniu do kwestii starzenia się społeczeństwa, na temat których w swoich artykułach wypowiedzieli się eksperci, a spośród nich: Iwona Benek, Ewa Gołębiowska, Wojciech Kłosowski.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowsacja 2014-2020. Fundusz Mikroprojektów.

 

 

Powrót