2018 – Analiza dokumentacji, programu i architektury dla Ośrodka rehabilitacyjno-opiekuńczego dla osób starszych przy ulicy Chopina we Wrocławiu

Na zlecenie Vratislava Medica im. Jana Pawła II, eksperci LAB60+ opracowali analizę dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu, programu funkcjonalno-przestrzennego i architektury wnętrz dla Ośrodka rehabilitacyjno-opiekuńczego dla osób starszych przy ulicy Chopina we Wrocławiu.

Fundacja LAB 60+ w formie pisemnej (opisowej) opracowała raport z wnioskami i sugerowanymi wytycznymi zmian do rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej. Raport został przedstawiony również w formie prezentacji eksperta Fundacji LAB 60+.

Powrót