9 I 2019 – Konferencja „W poszukiwaniu wspólnoty – od kooperatywy do cohousingu”, Sosnowiec

9 I 2019 Konferencja naukowa W poszukiwaniu wspólnoty – od kooperatywy do cohousingu organizowana przez Politechnikę Śląską i Gminę Sosnowiec. Wystąpienie dot. Miksu lokatorskiego i projektu wdrożenia idei Domu Wielopokoleniowego w Łodzi na zlecenie UM Łódź, Pałac Oskara Schöna w Sosnowcu

Powrót