8-10 IV 2016 – Warsztaty „Seniorzy-Studenci. Razem możemy więcej…”

8-10 IV 2016  Warsztaty „Seniorzy-Studenci. Razem możemy więcej…” Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej politechniki Warszawskiej (inicjatorka dr inż. arch. Agnieszka Cieśla), Politechnika Warszawska, Warszawa, rola: wsparcie merytoryczne warsztatów i członkini Komisji Eksperckiej, wykład wprowadzający pt. Współpraca seniorzy-studenci na podstawie brytyjskich doświadczeń
więcej:www.kngp.gik.pw.edu.pl

 

Powrót