8-10 IV 2010 – Konferencja Doktorantów Wydziałów Architektury (KDWA-4), Szczyrk

8-10 IV 2010 Konferencja Doktorantów Wydziałów Architektury (KDWA-4), Odnowa
i rozwój miejski w kontekście starzejącego się społeczeństwa, Szczyrk

 

Powrót