6 VII 2020 – SGroup European Universities Network, Think Tank Academy Web Conference: Sustainable Development – Health, Environment, Society and Education

Wystąpienie pt. Competence of leaders of the future in the context of the 4th Digital Revolution przedstawione przez Małgorzatę Dobrowolską, Agnieszkę Labus oraz Adama Wawocznego, podczas zorganizowanej przez SGroup European Universities Network konferencji online, poświęconej zrównoważonemu rozwojowi w takich dziedzinach jak zdrowie, środowisko, społeczeństwo i edukacja (SGroup European Universities Network, Think Tank Academy Web Conference: Sustainable Development – Health, Environment, Society and Education).

Powrót