31 VI-2 VII 2016 – Polish Scientific Network, Wrocław

31 VI-2 VII 2016 Udział w konferencji Polish Scientific Network (zakwalifikowanie do sesji prezentacji ustnych) z prelekcją Laboratorium Architektury 60+, EIT+ Wrocław

Konferencja Polish Scientific Networks: Science & Business organizowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+. To wyjątkowe wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do badaczy zainteresowanych zastosowaniem badań naukowych w praktyce, oraz do firm chcących rozwinąć swoją innowacyjność poprzez współpracę z naukowcami.

Powrót