29-31 III 2012 – Konferencja Doktorantów Wydziału Architektury (KDWA-5), Szczyrk

29-31 III 2012  Konferencja Doktorantów Wydziału Architektury (KDWA-5), Koncepcje odnowy miejskiej w starzejącym się społeczeństwie europejskim, Szczyrk

Powrót