28 X 2018 – wykład pt. „40 latek 20 lat później. projektowanie miasta dla starzejących się mieszkańców.”, Warszawa

28 X 2018 –  Wykład na rozdaniu 18. Nagród Naukowych Polityki, pt. 40 latek 20 lat później. projektowanie miasta dla starzejących się mieszkańców, Warszawa

Powrót