27-29 VI 2012 – XIII Międzynarodowe Warsztaty z Geografii Społeczno – Ekonomicznej, Cieszyn

27-29 VI 2012  XIII Międzynarodowe Warsztaty z Geografii Społeczno – EkonomicznejStarzejące się społeczeństwo europejskie wyzwaniem dla odnowy miast w XXI wieku, Cieszyn

Powrót