26 II 2020 – Warsztaty audytu dostępności obiektów kultury, Pszczyna

W ostatnich dniach lutego Laboratorium Architektury 60+ przeprowadziło w ramach projektu EGTC TRITIA warsztaty audytu dostępności obiektów kultury. W ramach spotkania Agnieszka Labus oraz Iwona Benek wygłosiły wykład oraz koordynowały pracę grup warsztatowych. Rolę liderów przejęli studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Warsztaty odbyły się w Muzeum Zamkowym i Stajniach Książęcych w Pszczynie.

Wydarzenie było realizowane w ramach projektu: “Dostępność na plus, 60+! Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dostępne dla seniorów” nr INT/EB/BES/1/IV/A/0140, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

 

Powrót