21-22 IX 2011 – Międzynarodowa konferencja pt. Zrównoważony rozwój miast, Paprotnia

21-22 IX 2011 Międzynarodowa konferencja Zrównoważony rozwój miast wystąpienie pt. Zrównoważony rozwój miast w starzejącym się społeczeństwie XXI wieku, Paprotnia

 

Powrót