2020 – Wytyczne projektowe SIT m.st. Warszawy

Na zlecenie Kolektywu Badawczego zespół Laboratorium Architektury 60+ (Władysława Kijewska, Iwona Benek, Agnieszka Labus) przygotował zbiór wytycznych wymaganych oraz rekomendowanych (zgodnych z założeniami projektowania uniwersalnego) dla projektowania rozwiązań, które składać się mają na System Informacji Terenowej (SIT) terenów zieleni miasta stołecznego Warszawy.

Powrót