2018 – Wytyczne projektu i wnętrz Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego we Wrocławiu

Eksperci Fundacji Laboratorium Architektury 60+ opracowali wytyczne dotyczące analizy dokumentacji projektu wykonawczego i wnętrz Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego z opieką lekarską i pielęgniarską dla osób starszych i niepełnosprawnych we Wrocławiu.

Przedmiotem opracowania była analizy projektu zagospodarowania terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, przyjętego programu funkcjonalno-przestrzennego obiektu oraz opracowanie wytycznych dotyczących rozwiązań w zakresie architektury wnętrz.

Wytyczne obejmowały wyłącznie pomieszczenia lub strefy przeznaczone dla pacjentów, pensjonariuszy lub mieszkańców, w których rozwiązania projektowe wspomagają funkcjonowanie w obiekcie opieki instytucjonalnej i uwzględniają dysfunkcje osób starszych.

W opracowaniu przyjęto następujące założenia:
• wykorzystanie założeń projektowania uniwersalnego, z uwzględnieniem różnych typów niepełnosprawności,
• wykorzystanie założeń kształtowania środowiska terapeutycznego (ang. healing environment), poprzez które możliwa jest realizacja potrzeb funkcjonalnych osób starszych; ma to znaczenie nie tylko dla wspomagania procesu leczenia czy dla poprawy warunków opieki, ale także dla usprawnienia pracy personelu, zastosowanie rozwiązań wspierających funkcjonowanie osób z zespołami otępiennymi,
• odejście od instytucjonalizacji obiektu na rzecz tworzenia kameralnego klimatu wnętrz i mniejszych zespołów funkcjonalnych, co obniża stres środowiskowy u osób starszych i jest spójne z koncepcją roli pacjenta jako podmiotu w obiektach opieki instytucjonalnej.

Autorzy:
Dr inż. arch. Anna Szewczenko
Dr inż. arch. Iwona Benek
Dr inż. arch. Agnieszka Labus

Powrót