2018 – Wytyczne do projektowania obiektów ochrony zdrowia przeznaczonych dla seniorów, Etap I

Ekspertyza pt. „Opracowania wytycznych do projektowania obiektów ochrony zdrowia przeznaczonych dla seniorów” we współpracy z z Atelier 7 Sp z oo wykonana została na zlecenie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH.

Ekspertyza zawiera standardy projektowe, w szczególności z uwzględnieniem:
– ogólnych zasad projektowania obiektów ochrony zdrowia przeznaczonych dla seniorów,
– szczegółowych zasady projektowania „podstawowych” struktur opieki zdrowotnej dla:
1. Oddziału szpitala ogólnego dla przewlekle chorych,
2. Oddziału/Szpitala o profilu geriatrycznym.

Autorzy opracowania:
dr hab inż. arch. Michał Tomanek – Atelier 7 Sp z oo
dr inż. arch. Anna Szewczenko – Laboratorium Architektury 60+
dr inż. arch. Agnieszka Labus – Laboratorium Architektury 60+

Współpraca merytoryczna:
Prof. dr hab.inż. Elżbieta Niezabitowska
Prof. dr hab.n.med. Jan Szewieczek

Wytyczne zostały opracowane w ramach projektu: „Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i w promocji bezpieczeństwa” finansowanego ze Środków Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020.

Etap I

 

 

Powrót