2018 – Przestrzeń zamieszkania z perspektywą 60+, Polityka Senioralna 4

Już można przeczytać o „Przestrzeni zamieszkania z perspektywą 60+” autorstwa mojego i Iwony Benek na stronach: 65-71 w magazynie „Polityka Senioralna” wydawanym przez Fundacja Zaczyn.

Zapraszamy do lektury!

Cały numer 4 „Polityki Senioralnej” dostępny jest pod adresem: polityka.zaczyn.org

Powrót