2017 – Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

Fundacja LAB 60+ opracowała projekty architektoniczno-budowalne remontu trzech placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych na terenie trzech gmin: Czorsztyn, Łapsze Niżne i Szczawnica, które zostaną uruchomione przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

Dzięki środkom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego powstaną nowe dzienne domy dla osób starszych. Głównym powodem realizacji projektu jest stwierdzona bariera dostępu lub całkowity brak dostępu do dziennych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i aktywizujących dla osób niesamodzielnych na terenie trzech gmin: Czorsztyn, Łapsze Niżne i Szczawnica i brak wsparcia dla ich opiekunów faktycznych. Wybór osób, do których kierowane będą działania, jest wynikiem analizy sytuacji osób starszych, niesamodzielnych i ich opiekunów, przeprowadzonej przez OPS w gminach objętych projektem, zdefiniowanych podczas prac diagnostycznych, związanych z opracowaniem programów rozwoju gmin. Wsparciem objęte zostaną osoby starsze, niesamodzielne, które ze względu na podeszły wiek (60+) i stan zdrowia wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego, związanej z obniżeniem sprawności psychofizycznej, chorobą lub pogorszeniem się sytuacji materialnej. Osoby w wieku 60+ wymagające pomocy w czynnościach samoobsługowych i samopielęgnacyjnych, tj. podczas korzystania z toalety, spożywania posiłków, poruszania się. Uczestnikami projektu nie będą osoby zaburzone psychicznie i osobowościowo, których stan zdrowia psychicznego nie jest związany z procesem starzenia się. Drugą grupą, do której kierowana jest propozycja, są opiekunowie faktyczni osób starszych, niesamodzielnych, zaspokajający ich codzienne potrzeby życiowe, zapewniający opiekę higieniczną i ułatwiający utrzymanie kontaktu z innymi w środowisku seniora. Jednokondygnacyjny budynek z użytkowym poddaszem zostanie zmodernizowany i dostosowany do potrzeb osób starszych, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają pomocy w codziennych czynnościach, takich jak spożywania posiłków, poruszanie się czy korzystanie z toalety. Tego typu placówki zapewniają seniorom kilkugodzinną opiekę, w tym również wyżywienie, a często organizują także zajęcia ruchowe, artystyczne i edukacyjne, dzięki czemu ich opiekunowie nie muszą rezygnować z życia zawodowego. Dom w Jaworkach przeznaczony będzie docelowo dla około 20 osób. Projekt przebudowy obejmuje przede wszystkim strefę wejścia oraz pomieszczenia na parterze, gdzie zaplanowano m.in. salę wielofunkcyjną, jadalnię, kuchnię oraz szatnie i toalety dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Znajdzie się tu również kaplica, pokój terapii indywidualnej, gabinet oraz ogród zimowy. Powierzchnia użytkowa przebudowanej części wyniesie 179 m². Inwestycja ma się zakończyć do 2019 roku, a współfinasowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

-Opracowanie i architektura: dr inż. arch. Iwona Benek,

-Konstrukcja: mgr inż. Jerzy Hadała

-Grafika: mgr inż. arch. Małgorzata Kampka

-Konsultacje: dr inż. arch. Agnieszka Labus

Powrót