2017 – Mikslokatorski. Modelowa kamienica dla Warszawy.

LAB60+ we współautorstwie z Fundacją Blisko opracowało ekspertyzę pt. „Mikslokatorski. Modelowa kamienica dla Warszawy.”

„Wyzwaniem dla budownictwa mieszkaniowego jest prowadzenie inwestycji, które pozwolą zarówno zaspokoić potrzeby mieszkaniowe, jak i ułatwiać powstawanie silnych wspierających się społeczności. W procesie projektowym należy uwzględnić nowy paradygmat myślenia o starości, czyli „starzenie się w miejscu” oraz „nowe starzenie się” (ang. New Aging, które.zakłada, że starzejemy się przez całe życie. Przestrzeń modelowej kamienicy warszawskiej zostanie zaprojektowana tak, by wspierała powstawanie silnych i wspierających się społeczności.”

Przygotowanie:

Fundacja Laboratorium Architektury 60+: dr inż. arch. Agnieszka Labus, inż. arch. Małgorzata Kampka, inż. arch. Magdalena Pawlus.

Fundacja Blisko: Joanna Erbel

Konsultacje: Rada Programowa Fundacji Blisko: Edwin Bendyk, Justyna Biernacka, dr Agnieszka Labus, Krzysztof Herbst, Krzysztof Nawratek, Patrycja Okuljar

źródło: fundacja blisko.pl

Powrót