2017 – Ekspertyza dotycząca zbadania potrzeb mieszkaniowych seniorów oraz wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego

Ekspertyza na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Departament Mieszkalnictwa, dotycząca zbadania potrzeb mieszkaniowych seniorów oraz wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego

przygotowana przez:

-Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
-Fundację Laboratorium Architektury (LAB60+)

-PCG POLSKA Sp. z o.o.
-Centrum AMRON

Autorzy opracowania:
dr inż. arch. Iwona Benek
Anna Jancz, UE Poznań
Jerzy Krzyszkowski
dr inż. arch. Agnieszka Labus
Bolesław Meluch
Agata Miśkowiec
Ewa Rogalska
prof. Teresa Słaby SGH
Magda Sochacka
dr inż. Arch. Anna Szewczenko
dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ

Powrót