2016 – Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych

„Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych” zostały stworzone na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Obecnie na podstawie ekspertyzy opracowywane są „Standardy dostępności budynków”.

Fundacja Laboratorium Architektury 60+:
– Opracowanie merytoryczne: Iwona Benek, Agnieszka Labus
– Redakcja: Małgorzata Kampka
– Okładka: Agata Gancarczyk
– Rysunki: Michał Kozłowski (koordynacja), Agata Gancarczyk,
Klaudia Gołaszczyk, Klaudia Żmuda
– Zdjęcia: Agnieszka Labus, Iwona Benek

Na temat projektu pisze muratorplus.pl

Powrót