2015 – Strategie odnowy miast wobec depopulacji i starzenia się społeczeństwa w trzech skalach przestrzennych

Labus A., 2015, Strategie odnowy miast wobec depopulacji i starzenia się społeczeństwa w trzech skalach przestrzennych, Forum Przestrzenie Miejskie pt. Budownictwo infrastrukturalne – miejskie w programach finansowych Unii Europejskiej. Ogólnopolska konferencja naukowa, Katowice 12 czerwca 2015. Materiały konferencyjne [Dokument elektroniczny] [B.m] : [b.w}, 2015, dysk optyczny (CD-ROM), s.1-9

Publikacja dostępna online:

http://forumprzestrzeniemiejskie.pl/images/Labus%20A.,%20Strategie%20odnowy%20miast%20wobec%20depopulacji%20i%20starzenia%20si%C4%99%20spo%C5%82ecze%C5%84stwa.pdf

 

Powrót