2015 – Praca, nauka, czas wolny jako trzy determinanty odnowy przestrzeni miast europejskich w XXI wieku w kontekście starzenia się społeczeństwa

Dobrowolska M., Labus A., Praca, nauka, czas wolny jako trzy determinanty odnowy przestrzeni miast europejskich w XXI wieku w kontekście starzenia się społeczeństwa – zarys problemu i koncepcja badań, [w:] Społeczeństwo i Edukacja. Europejskie Studia Humanistyczne, ISSN 1898-0171, MNISW= 6.0

Powrót