2015 – Odnowa terenów zieleni w kontekście starzenia się społeczeństwa w wybranych metropoliach europejskich

Labus A., 2015, Odnowa terenów zieleni w kontekście starzenia się społeczeństwa w wybranych metropoliach europejskich, [w:] materiały konferencyjne 16. Ogólnopolskiej Konferencji pt. Zielone miasto – w poszukiwaniu tożsamości, patronat honorowy Miasta Stołecznego Warszawy, Wyd. Agencja Promocji Zieleni Sp.z o.o., Warszawa, s. 49-65

Powrót