2015 – Nowe potrzeby mieszkaniowe starzejącej się ludności – zarys problemu

Dobrowolska M., Labus A., Nowe potrzeby mieszkaniowe starzejącej się ludności – zarys problemu, [w:] Społeczeństwo i Edukacja. Europejskie Studia Humanistyczne, ISSN 1898-0171, MNISW= 6.0

Powrót