2015 – Centralna sterylizatornia – projektowanie i wyposażenie

Labus A., 2015, Centralna sterylizatornia – projektowanie i wyposażenie [w:] Ogólnopolski Przegląd Medyczny (OPM), Elamed, 10/2015, s. 48-53, MNiSW=3.0

Powrót