2014 – Sporządzeniu autorskich rekomendacji z zakresu planowania przestrzennego, w tym mieszkalnictwa do dokumentu „Srebrna Gospodarka w Małopolsce. Program działań”

2014 Labus A., Smagacz-Poziemska M., Piłat E., Sporządzeniu autorskich rekomendacji z zakresu planowania przestrzennego, w tym mieszkalnictwa do dokumentu „Srebrna Gospodarka w Małopolsce. Program działań”, UMWM Departament Polityki Regionalnej, Kraków

Powrót